VIDEOS
【Jumpstarter 2017 Finalist】大數據|人工智能 BIG DATA | AI - Alike Audience
INFO
DATE: November 20, 2017
【Jumpstarter 2017 Finalist】大數據|人工智能 BIG DATA | AI - Find Solution AI
INFO
DATE: November 20, 2017
【Jumpstarter 2017 Finalist】大數據|人工智能 BIG DATA | AI - CuttingEdge MedTech
INFO
DATE: November 20, 2017
【Jumpstarter 2017 Finalist】智慧城市 Smart City - Farm66
INFO
DATE: November 9, 2017
【Jumpstarter 2017 Finalist】智慧城市 Smart City - En-trak
INFO
DATE: November 8, 2017
【Jumpstarter 2017 Finalist】智慧城市 Smart City - Ampd Energy
INFO
DATE: November 7, 2017
86年孜孜不倦創業夢 ── 林亮 | Jumpstarter 2017
INFO
DATE: November 6, 2017
【Jumpstarter 2017 Finalist】電子商務 e-Commerce - Boutir Limited
INFO
DATE: November 1, 2017
【Jumpstarter 2017 Finalist】電子商務 e-Commerce - OpenVR.shop
INFO
DATE: November 1, 2017
【Jumpstarter 2017 Finalist】電子商務 e-Commerce - Viewider
INFO
DATE: November 1, 2017
【Jumpstarter 2017 Finalist】Sensors & Advanced Materials - unspun, inc.
INFO
DATE: October 28, 2017
【Jumpstarter 2017 Finalist】Sensors & Advanced Materials - Racefit International Company Limited
INFO
DATE: October 27, 2017